Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 14/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Brzozowie z 2021-05-12

Sygn. akt I C 14/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie:

przewodniczący: sędzia Rafał Skowron

protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Brzozowie,

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.,

przeciwko R. Z.,

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 22 477,97 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 97/100) z odsetkami:

-

maksymalnymi za opóźnienie od kwoty 21 030,60 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści złotych 60/100) od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia
12 maja 2021 r.;

-

ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1447,37 zł (tysiąc czterysta czterdzieści siedem złotych 37/100) od dnia 22 lipca 2020 r. do dnia
12 maja 2021 r.;

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1167,84 zł (tysiąc sto sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądzone w punktach I i II wyroku kwoty w łącznej wysokości 23 645,81 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 81/100) rozkłada na trzydzieści sześć miesięcznych rat płatnych do piętnastego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po dacie uprawomocnienia się wyroku, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności, przy czym pierwsze trzydzieści pięć rat płatnych jest w kwotach po 656,00 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), a trzydziesta szósta rata obejmuje kwotę 685,81 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 81/100) oraz odsetki za opóźnienie zasądzone w pkt. I wyroku.

Sędzia Rafał Skowron

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Szarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzozowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Rafał Skowron
Data wytworzenia informacji: