Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

I C 4/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna"
Sygn. akt I C 4/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański Protokolant : st. sekr. Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5.297 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. L. prowadząceg
Czytaj więcej»

I C 14/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. , przeciwko R. Z. , o zapłatę I zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 22 477,97 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 97/100
Czytaj więcej»

I C 32/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-22

Data publikacji: 2022-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/22 UZASADNIENIE wyroku z dnia 2 września 2022r. Pozwem z dnia 22 lutego 2022r. powódka J. L. wniosła o ustalenie nieważności: 1) umowy sprzedażny nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego przed zastępca notarialnym notariusza K. M. w dniu 29 września 2017r. Rep. A nr 3207/2017, pomiędzy J. L. , jako sprzedającym, a pozwaną M. R. , jako kupującą, dotyczącą działki nr (...) położonej w I. , aktualnie objętej kw nr (...) ; 2) umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialn
Czytaj więcej»

I C 16/22

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-08

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 16/22 upr. 1)U Z A S A D N I E N I E wyroku z dnia 13 lipca 2022r. Powódka A. D. w pozwie z dnia 1 lutego 2022r. domagała się zasądzenia od U. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4642,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.07.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według dwukrotnej stawki minimalnej. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 27.11.2007r. zawarła z poprzednikiem prawnym pozwanego na okres 16 lat umow
Czytaj więcej»

I C 36/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-16

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 36/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) S.A. we W. , przeciwko (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 2169,49 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
Czytaj więcej»

I C 16/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-07-13

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 16/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2022r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia PSR Daniel Radwański Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2022 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa A. D. , przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. , o zapłatę kwoty 4.642,62 zł I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł (dziewięćset sied
Czytaj więcej»

I C 55/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-07

Data publikacji: 2023-09-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 55/22 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - sędzia PSR Daniel Radwański Protokolant – st. sekr. sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2022 r. w B. ; sprawy z powództwa M. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. D. z siedzibą w B. ; przeciwko H. C. ; o zapłatę 6740,00 zł; zasadza od pozwanej H. C. na rzecz powoda M. D. prowadzą
Czytaj więcej»

I C 96/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-12-23

Data publikacji: 2023-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący – sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2022 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym; sprawy z powództwa A. S. ; przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. ; o zapłatę kwoty 33.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda A. S. kwotę (...) ,00 (dwadzieścia jeden tysięcy sto 00/100) zł z odsetk
Czytaj więcej»

I C 244/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-14

Data publikacji: 2022-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 244/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 14 września 2022 r., w Brzozowie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4980,94 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. , kwotę 4488,94 zł (c
Czytaj więcej»

I Ns 241/20

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-01-12

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 241/20 POSTANOWIENIE Dnia 12 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący – sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. w Brzozowie; na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku I. A. ; z udziałem J. A. , K. W. , A. W. , M. A. , A. A. , B. B. ; o stwierdzenie nabycia spadku I stwierdza, że spadek po S. A. , synu J. i M. , zmarłym dnia 1 kwietnia 2019 r. w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. , na podstawie testamentu wła
Czytaj więcej»