Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

I C 4/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna"
Sygn. akt I C 4/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański Protokolant : st. sekr. Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5.297 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. L. prowadząceg
Czytaj więcej»

I C 16/22

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-08

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 16/22 upr. 1)U Z A S A D N I E N I E wyroku z dnia 13 lipca 2022r. Powódka A. D. w pozwie z dnia 1 lutego 2022r. domagała się zasądzenia od U. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4642,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.07.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według dwukrotnej stawki minimalnej. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 27.11.2007r. zawarła z poprzednikiem prawnym pozwanego na okres 16 lat umow
Czytaj więcej»

I C 91/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-05-04

Data publikacji: 2022-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 91/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : sędzia PSR Daniel Radwański Protokolant : Dominika Wolanin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2022 r. w B. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 6160,36 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. kwotę 61
Czytaj więcej»

I C 108/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna.
Sygn. akt I C 108/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4.08.2021r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) SA z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 3873,70 zł I Zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w S. na
Czytaj więcej»

I C 106/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-31

Data publikacji: 2021-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 106/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. W. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 4200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 179/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Ł. S. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 5900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. , Estonia przeciwko P. B. , o zapłatę I zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda (...) z siedzibą w T. , Estonia kwotę 1944,15 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 172/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-12-29

Data publikacji: 2023-06-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 172/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący – Sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2022 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym; sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. ; przeciwko T. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. ; o zapłatę kwoty 16253,30 zł; I zasądza od pozwanego T. (...) Towarzystwo (...) z siedzi
Czytaj więcej»

I C 217/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z OC rolników przysługuje jeżeli rolnik zobowiązany jest do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego szkodą.
Sygn. akt I C 217/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: PSR Daniel Radwański protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2020 r. w B. , sprawy z powództwa B. S. , przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. , o zapłatę kwoty 9 420,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. S. kwotę 9250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 244/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-14

Data publikacji: 2022-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 244/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 14 września 2022 r., w Brzozowie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4980,94 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. , kwotę 4488,94 zł (c
Czytaj więcej»