Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

I C 36/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-16

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 36/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) S.A. we W. , przeciwko (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 2169,49 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
Czytaj więcej»

I C 108/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna.
Sygn. akt I C 108/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4.08.2021r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) SA z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 3873,70 zł I Zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w S. na
Czytaj więcej»

I C 179/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Ł. S. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 5900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. , Estonia przeciwko P. B. , o zapłatę I zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda (...) z siedzibą w T. , Estonia kwotę 1944,15 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 217/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z OC rolników przysługuje jeżeli rolnik zobowiązany jest do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego szkodą.
Sygn. akt I C 217/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: PSR Daniel Radwański protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2020 r. w B. , sprawy z powództwa B. S. , przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. , o zapłatę kwoty 9 420,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. S. kwotę 9250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 194/23

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2023-12-12

Data publikacji: 2024-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 194/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2023r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2023 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym; sprawy z powództwa M. P. ; przeciwko M. L. i A. L. ; o stwierdzenie nieważności umowy; I oddala powództwo; II obciąża powoda kosztami procesu; sędzia PSR Daniel Radwański Sygn. akt I C 194/23 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 grudnia 20
Czytaj więcej»

I C 244/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2019-12-18

Data publikacji: 2020-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 244/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: SSR Daniel Radwański protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa G. D. , przeciwko (...) S.A. w W. , o zapłatę kwoty 6 188,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. D. , kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 244/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-14

Data publikacji: 2022-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 244/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: sędzia PSR Daniel Radwański po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 14 września 2022 r., w Brzozowie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4980,94 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. , kwotę 4488,94 zł (c
Czytaj więcej»

I Ns 241/20

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-01-12

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 241/20 POSTANOWIENIE Dnia 12 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący – sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. w Brzozowie; na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku I. A. ; z udziałem J. A. , K. W. , A. W. , M. A. , A. A. , B. B. ; o stwierdzenie nabycia spadku I stwierdza, że spadek po S. A. , synu J. i M. , zmarłym dnia 1 kwietnia 2019 r. w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. , na podstawie testamentu wła
Czytaj więcej»

I Ns 241/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-02-18

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 241/20 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 12 stycznia 2022 r. I Część wstępna. W dniu 17 lipca 2020 r. I. A. złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu S. A. (k. 3-5). Uczestnik A. W. w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 sierpnia 2020 r. poparł go i podane w nim twierdzenia (k. 33). Uczestniczka K. W. w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 sierpnia 2020 r. wskazała że na podstawie testamentu brata powinna otrzymać działki nr (...) i połowę wartości pozostałego majątku zm
Czytaj więcej»