Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
20

I C 4/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna"
Sygn. akt I C 4/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański Protokolant : st. sekr. Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5.297 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. L. prowadząceg
Czytaj więcej»

I C 14/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. , przeciwko R. Z. , o zapłatę I zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 22 477,97 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 97/100
Czytaj więcej»

I C 106/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-31

Data publikacji: 2021-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 106/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. W. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 4200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 179/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Ł. S. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 5900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 217/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2020-02-26

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie z OC rolników przysługuje jeżeli rolnik zobowiązany jest do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego szkodą.
Sygn. akt I C 217/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: PSR Daniel Radwański protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2020 r. w B. , sprawy z powództwa B. S. , przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. , o zapłatę kwoty 9 420,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. S. kwotę 9250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 248/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-03-05

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 248/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w (...) Szwajcaria, przeciwko T. S. , o zapłatę I zasądza od pozwanego T. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w (...) Szwajcaria kwotę 1987,60 zł (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) z
Czytaj więcej»

I C 244/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2019-12-18

Data publikacji: 2020-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 244/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: SSR Daniel Radwański protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa G. D. , przeciwko (...) S.A. w W. , o zapłatę kwoty 6 188,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. D. , kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

II K 4/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Sygn. akt. II K 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Brzozowie II Wydział Karny Przewodniczący SSR Sylwia Szajna Protokolant Beata Kędra w obecności Prokuratora Zbigniewa Piskozuba po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 01 kwietnia, 14 maja i 7 lipca 2014r., 26 marca i 13 lipca 2015r., 4 kwietnia i 28 listopada 2016r. sprawy karnej P. N. ( N. ) syn M. i E. z d. K. , ur. (...) w B. , zam. S. 425, kawalera, nie karanego, PESEL (...) oskarżonego o to, ż
Czytaj więcej»

II K 29/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Sygn. akt. II K 29/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015r. Sąd Rejonowy w Brzozowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Sylwia Szajna Protokolant Beata Kędra w obecności Prokuratora Alicji Barbary - Bąk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 marca, 21 maja, 23 lipca i 07 września 2015 roku sprawy karnej B. P. , syna S. i E. z d. B. , ur. (...) w B. , zam. B. ul. (...) , nie karanego, PESEL (...) oskarżonego o to, że: I w dniu 29 listopada 2011r. w B. i T
Czytaj więcej»

II K 134/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2018-07-12

Data publikacji: 2019-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 134/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Brzozowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Sylwia Szajna Protokolant Beata Pobidyńska w obecności Prokuratora ----------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 października i 5 grudnia 2017r. oraz 12 lutego, 8 maja i 10 lipca 2018r. sprawy karnej z oskarżenia prywatnego J. A. przeciwko oskarżonemu K. O. synowi W. i J. zd. S. , ur. (...) w K. , zam. N. 257, nie karanemu PESEL
Czytaj więcej»