Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
40

I C 4/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna"
Sygn. akt I C 4/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański Protokolant : st. sekr. Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5.297 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. L. prowadząceg
Czytaj więcej»

I C 14/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. , przeciwko R. Z. , o zapłatę I zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 22 477,97 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 97/100
Czytaj więcej»

I C 16/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-07-13

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 16/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2022r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia PSR Daniel Radwański Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Polityński po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2022 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa A. D. , przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. , o zapłatę kwoty 4.642,62 zł I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł (dziewięćset sied
Czytaj więcej»

I C 32/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-09-22

Data publikacji: 2022-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/22 UZASADNIENIE wyroku z dnia 2 września 2022r. Pozwem z dnia 22 lutego 2022r. powódka J. L. wniosła o ustalenie nieważności: 1) umowy sprzedażny nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego przed zastępca notarialnym notariusza K. M. w dniu 29 września 2017r. Rep. A nr 3207/2017, pomiędzy J. L. , jako sprzedającym, a pozwaną M. R. , jako kupującą, dotyczącą działki nr (...) położonej w I. , aktualnie objętej kw nr (...) ; 2) umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialn
Czytaj więcej»

I C 36/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-16

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 36/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) S.A. we W. , przeciwko (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 2169,49 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
Czytaj więcej»

I C 91/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2022-05-04

Data publikacji: 2022-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 91/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : sędzia PSR Daniel Radwański Protokolant : Dominika Wolanin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2022 r. w B. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 6160,36 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. kwotę 61
Czytaj więcej»

I C 106/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-05-31

Data publikacji: 2021-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 106/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. W. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 4200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 108/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania powinna być racjonalna.
Sygn. akt I C 108/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący : SSR Daniel Radwański po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4.08.2021r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2021 r. w B. sprawy z powództwa R. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. przeciwko (...) SA z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 3873,70 zł I Zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w S. na
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Rafał Skowron protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Bogaczewicz po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w Brzozowie, sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. , Estonia przeciwko P. B. , o zapłatę I zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda (...) z siedzibą w T. , Estonia kwotę 1944,15 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 179/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzozowie

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Brzozowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Ł. S. , przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. , o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 5900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/10
Czytaj więcej»